slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12
e-planting

Katalog prikazuje različno drevje in grmovnice.

Je orodje za učitelje, dijake, študente, vrtnarje, ljubitelje vrtnarjenja in vse ostale, ki iščejo primerne okrasne lesnate rastline za zasaditev zunanjih površin.

V katalogu na enostaven način najdete informacije o primernem okolju za rast, botaničnih značilnostih, klimatskih pogojih, posebnostih in okrasni vrednosti rastlin.

Če se ukvarjate z načrtovanjem zelenih površin in oblikovanjem vrtov, raziskujte! Ne bo vam žal!

POSKUSITE ZDAJ
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Biotehniški center je situiran v kraju Naklo, Slovenija. V letu 2007 je praznoval stoletnico obstoja. Naša tradicija izhaja iz mlekarske industrije in izobraževanja na tem področju, skozi leta pa smo razvili nove izobraževalne programe in danes izobražujemo mladino in odrasle na področjih kmetijstva, hortikulture, živilstva in naravovarstva. Biti želimo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. SPLETNA STRAN

CEAD S/C DE TENERIFE MERCEDES PINTO

CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedez Pinto je organizacija za učenje na daljavo, e-učenje in kombinirano učenje, ki je situirana v glavnem mestu otoka Tenerife. Ustanovljena je bila v letu 1983. Ukvarja se s srednješolskih izobraževanjem in tečaji za udeležence nad 25 oz. 45 letom, ki želijo opraviti sprejemni izpit za vstop na univerzo. Organizirajo tudi tečaje, ki omogočajo udeležencem vstop na strokovne šole, tečaje angleščine, ki vodijo do ravni B2 po evropski jezikovni lestvici ter spletne tečaje, ki so odvisni od nadaljnjih programov usposabljanja, določenih s strani države. SPLETNA STRAN

VEA

Vea je situirana v kraju Moelv, ki se nahaja med večjima mestoma Lillehammer in Hamar. Je javna šola, ki jo je ustanovila Norveška vlada. Ustanovljena je bila leta 1923. Vea ponuja poklicne programe s področja hortikulture, krajinskega vrtnarstva in floristike na 5. stopnji po EQF. Ima bogate izkušnje z mednarodnim sodelovanjem in sodeluje v različnih mednarodnih mrežah. SPLETNA STRAN

PARTNERJI V PROJEKTU

Izvedba tega projekta je financirana s strani Finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014 ter

Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014 med Republiko Islandijo, Kneževino

Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo.

SODELUJOČI

...

VIRI

Viri, uporabljeni v katalogu e-planting.

Literatura:

Hageselskapets sortsliste, 2006, ISBN 8299464048

Trær og busker, 2007, ISBN 9788252931006

Brus,R.: Drevesne vrste na Slovenskem, 2004

Kotar, M.: Brus, R.: Naše drevesne vrste, 1999

Encyclopedia of Plants & Flowers, The definitive illusrated reference Guide, The Royal Horticultural Society, Dorling Kindersley, London, Fourth edition, 2006

Martinčič, A.: Mala flora Slovenije, 1999

Noordhuis, Klaas, T.: Enciklopedija vrtnih rastlin, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997

Šilič, Č.: Atlas drveča i grmlja, 1983

Šiftar, A.: Izbor in uporaba drevnine za javne nasade, 2001

Vidakovič M.: Četinjače, 1982

HARDINESS - KLIMA [Norway]

Zemljevid klimatskih con H1 - H8 in gorskih con na Norveškem.

Kilde: Det norske hageselskap i samarbeid med Meteorologisk institutt (gjengitt med tillatelse)

Vir: Norveško vrtnarsko združenje v sodelovanju z Norveškim meteorološkim inštitutom (distribuirano z dovoljenjem)

Klimatske cone:
Gorske cone
cona 8
cona 7
cona 6
cona 5
cona 4
cona 3
cona 2
cona 1
Copyright © 2084 Project Done - eplanting Template by Smoothy